Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Rooma: Palvelut

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Rooma

Ambasciata di Finlandia
Via Lisbona 3, 00198 Roma
Puh. +39-06-852 231
S-posti sanomat.roo@formin.fi
consulate.roo@formin.fi (Passit, oleskeluluvat, notaaritodistukset, konsuliasiat)
Italiano | Suomi | Svenska |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Palvelut

Suomen Suurlähetystö Roomassa palvelee toimialueellaan (Italia, Malta ja San Marino) olevia Suomen kansalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia Suomen viranomaisia koskevissa asioissa konsulipalvelulain puitteissa.

Ajokortti

Suomalaisen ajokortin käyttö Italiassa; pysyvästi Italiassa asuvat suomalaiset

  • Italiassa pysyvästi asuvat suomalaiset, joiden ajokortissa on rajallinen voimassaoloaika voivat käyttää suomalaista ajokorttia vuoden ajan sen jälkeen kun ovat pysyvästi muuttaneet asuinpaikan Italiaan. Tämän jälkeen ajokortti on vaihdettava.
  • Italiassa pysyvästi asuvat suomalaiset, joiden ajokortti on voimassa rajattomasti (ei määriteltyä voimassaoloaikaa), tulee vaihtaa suomalainen ajokortti italialaiseen kahden vuoden sisällä asuinpaikan muuttamisesta Italiaan.

Suomen viranomaiset eivät enää uusi ajokorttia niille kansalaisille, jotka eivät ole kirjoilla Suomessa. Italiassa pysyvästi asuva suomalainen voi uusia ajokorttinsa vain Italiassa.

Suomalaisen ajokortin käyttö Maltalla.

Tietoja suomalaisen ajokortin käytöstä tai vaihtamisesta voi kysyä Maltan liikenneministeriöstä .

Customer care +356 21 222203, email: info.tm@transport.gov.mt  

     

Suomalaisen ajokortin uusiminen Italiassa tai Maltalla; tilapäisesti Italiassa tai Maltalla asuvat

Italiassa ja Maltalla tilapäisesti asuvat suomalaiset, jotka ovat edelleen kirjoilla Suomessa, voivat uusia ajokorttinsa (esim. varkaus- tai katoamistapauksissa) paikallispoliisilla Suomessa. Kadonneesta tai varastetusta ajokortista tulee tehdä italialaiselle/maltalaiselle poliisille katoamis- tai varkausilmoitus (ital. denuncia di smarrimento/furto).  Lisätietoja ajokortin uusimisesta saa Liikenteen Turvallisuusvirastolta.

Ajokorttia ja muita tieliikenteen henkilölupia haetaan Ajovarma Oy:n palvelupisteistä 1.1.2016 alkaen.

 Lisätietoa: 

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Asevelvollisuuslain 1 §:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta.

Asevelvollisella ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus ja hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa. Puolustusvoimien aluetoimisto lähettää tätä koskevan ilmoituksen niille asevelvollisille, jotka väestötietojärjestelmän mukaan täyttävät yllä olevat ehdot. Vapautusta asevelvollisuudesta ei tällöin tarvitse hakea.

Asevelvollinen voidaan määrätä palvelukseen, jos hän muuttaa Suomeen ennen sen vuoden loppua, jona hän täyttää 30 vuotta (AsevL 75§). Italiassa asuvan kutsuntavelvollisen tulee lähettää kutsuntapaperinsa suoraan Suomen puolustusvoimien aluetoimistoon tai Suomen suurlähetystöön Roomassa.

Asevelvollisuusasioiden hoidon vuoksi on tärkeää, että osoitetiedot ilmoitetaan Suomen viranomaisille (maistraatti) aina kun osoite ulkomailla vaihtuu.

Lisätietoja:

Avioliiton rekisteröinti

Italiassa solmitun avioliiton rekisteröinti Suomen väestötietojärjestelmään toimitetaan Rooman suurlähetystön tai suurlähetystön Milanon toimipisteen kautta. Asiakirjat voit toimittaa myös itse suoraan maistraattiin.

Avioliiton rekisteröimiseen Suomessa tarvittavat asiakirjat:

- Italialaisen kunnanviraston antama monikielinen vihkitodistus, joka varustetaan prefektuurista saatavalla apostillalla. Jos monikielistä todistusta ei ole mahdollista saada, tulee italiankielinen todistus käännättää suomeksi/ruotsiksi/englanniksi virallisella kielenkääntäjällä.

- pdfIlmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta

Avioliiton solmiminen Italiassa

Suomen kansalainen voi solmia siviiliavioliiton Italiassa. Vihkimisen toimittaa kunnanviranomainen (Ufficio matrimoni/Comune). Kirkollinen vihkiminen on mahdollista vain, jos ainakin toinen osapuoli on katolinen, sillä useimmilla Italiassa toimivilla luterilaisen/protestanttisen kirkon papeilla on oikeus suorittaa ainoastaan avioliiton kirkollinen siunaaminen.

Italiassa avioituva suomalainen saa monikielisen todistuksen avioliiton esteiden tutkinnasta maistraatista. Muista tarvittavista asiakirjoista sekä paikallisesta lainsäädännöstä tulee ottaa selvää suoraan vihkivältä viranomaiselta.

Suomen suurlähetystö Roomassa tai Suomen kunniakonsulaatit Italiassa eivät ole oikeutettuja vihkimään avioliittoon.

Avioliiton solmiminen Maltalla

Avioliittoon tarvittavista asiakirjoista tai muista asiaan liittyvistä kysymyksistä voi olla yhteydessä Maltan viranomaisiin.

Siviilivihkiminen

The Marriage Registry
Evans Buildings, Merchants Street, Valletta - Malta
T: 356 2220 9212/3/4/5/6/7
Email: pubreg.marriage@gov.mt


The Marriage Registry
By the Bation Road, Victoria, Gozo – Malta
T: 356 22156400, F: 356 21561482
Email: gozo@gov.mt

Eläimet

Lemmikkieläinten tuontiehdot on yhtenäistetty Euroopan Unionin alueella 3.7.2004 alkaen. Samaan aikaan EU-maissa otettiin käyttöön ns. lemmikkieläinpassi.

Uudet säännökset koskevat myös frettejä aikaisempien kissojen ja koirien tuontia koskevien määräysten lisäksi. Kun matkustetaan muista EU-maista Suomeen, eläinten on oltava tunnistusmerkittyjä mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla. Lisäksi eläimen mukana tulee olla lemmikkieläimen todistus tai ns. lemmikkieläinpassi, johon on merkitty sekä eläimen että omistajan tietojen lisäksi eläimen rokotustiedot. Lemmikkieläinpassin malli on yhtenäinen koko EU:n alueella, ja lisätietoja sen hankkimisesta saa paikallisesta ASL:sta. Italiasta Suomeen saapuvien kissojen ja koirien tulee lisäksi olla rokotettu raivotautia vastaan sekä lääkitty ekinokokkoosia (ei koske kissoja) aiheuttavia heisimatoja vastaan. Tarkemmat tiedot löytyvät Eviran internet-sivuilta.

Lisätietoja myös muiden lemmikkieläinten maahantuonnista EU-maista sekä niiden ulkopuolelta voit tiedustella kirjaamo@evira.fi .

Eläinten tuominen Maltalle

Tietoa eläinten tuomisesta Maltalle löytyy maatalousministeriön sivuilta.

Koiran tuominen Maltalle: koiralla pitää olla mikrosiru ja eläinpassi sekä voimassaoleva rabies-rokotus. Lisäksi Maltalla on muutamia voimassaolevia erityispiirteitä, jotka kannattaa selvittää etukäteen maatalousministeriöstä.

ETD (Emergency Travel Document) Maltalla

Maltalla ei voi hakea Suomen passia. Lähin passiasioita hoitava Suomen edustusto on Roomassa. Mikäli passi häviää tai umpeutuu Maltalla, on mahdollista hakea erityistä ETD-matkustusasiakirjaa (Emergency Travel Document) Maltan sisäministeriön passitoimistosta kotimatkaa tai passinhakumatkaa varten. Maltan viranomaiset vaativat Suomen ulkoministeriön oikeutuksen ETD-matkustusasiakirjalle. Jos tarvitset ETD:tä, ota yhteyttä Suomen suurlähetystöön Roomassa, missä neuvotaan asiassa eteenpäin. Tel. +39-06-852 231

ETD myönnetään vain yhtä matkaa varten.  Maltalla syntyneelle Suomen kansalaiselle Maltan passitoimisto myöntää ETD-matkustusasiakirjan.

Maltan passitoimiston yhteystiedot:

Passport Office
Evans Building, 1st fl.
Merchant Street, Valletta VLT 2000
puh. +356 2220 9100/+356 8007 2386
civil.registration@gov.mt

Eläke

Eläkeasioista vastaa Suomessa Kela (Kansaneläkelaitos). Tarkempia tietoja koskien eläkkeen maksua ulkomaille voi tiedustella Kelan ulkomaan yksiköltä.

Yhteystiedot: 
Kela - Ulkomaan yksikkö 
Valimotie 1 B, PL 72, 00380 Helsinki 
Puh. +358-20-434 2550 eläkeasiat 
Fax. +358-20-434 2502 
S-posti: inter.helsinki@kela.fi 
www.kela.fi

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijalla on oikeus äkillisessä sairastapauksessa saada hoitoa toisessa EU:n jäsenvaltiossa samoilla ehdoilla ja kustannuksilla kuin oleskelumaan kansalaisetkin saavat. Sairaanhoidon saamiseen ja kustannusten korvaamiseen liittyvät menettelyt vaihtelevat maittain. Kortin hakemista ja käyttöä koskevia lisätietoja saa Kelan toimistoista ja Kelan internet-sivuilta.

Henkilökortti

Suomen kansalaisen henkilökortti

1.3.1999 lähtien Suomen kansalaiselle myönnetyt henkilökortit oikeuttavat myös matkustukseen. Poikkeuksia ovat ilman huoltajien suostumusta alaikäiselle myönnetty ns. alaikäisen henkilökortti ja väliaikainen henkilökortti. Ne eivät käy matkustusasiakirjana. Myöskään ulkomaalaiselle myönnetty henkilökortti ei käy matkustusasiakirjana.

Henkilökorttia voidaan käyttää matkustusasiakirjana passin sijasta seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tsekki, Unkari ja Viro. Pohjoismaissa ei tarvita matkustusasiakirjaa, mutta henkilöllisyys on voitava tarvittaessa osoittaa.

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa. 1.1.2017  alkaen henkilökorttia voi hakea myös niistä edustustoista, joissa myönnetään passeja. Italiassa henkilökorttihakemuksen voi jättää Rooman suurlähetystöön ja Milanon kunniakonsulaattiin (ajanvarauksella).

Lisätietoja:

Italian kansalaisen henkilökortti ja matkustus Suomeen

Italian kansalaiset voivat matkustaa Suomeen Italian viranomaisten myöntämällä matkustukseen oikeuttavalla henkilökortilla (carta d'identità per uso espatrio) tai passilla. Alle 14-vuotiaat Italian kansalaiset tarvitsevat ilman huoltajiaan matkustaessaan  poliisiviranomaisen (Questura) allekirjoittaman ja leimaaman suostumuksen huoltajilta.

Henkilötietojen rekisteröinti Italiassa ja Maltalla

Italiassa ja Maltalla asuvat Suomen kansalaiset voivat halutessaan rekisteröidä henkilötietonsa suurlähetystöön mahdollisia kriisitilanteita varten. Henkilötietojen ilmoittamisen voi tehdä ulkoministeriön matkustusilmoituksella. Matkustusilmoitus on palvelu, jossa ulkomaille matkustavat tai muuttavat Suomen kansalaiset voivat antaa matka-ja yhteystietonsa ulkoministeriölle. Hätätapauksessa tai kriisitilanteessa ulkoministeriö ja edustusto voivat ottaa yhteyden matkustusilmoituksen tehneisiin. Saatuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti tietosuojasäännösten ja konsulipalvelulain mukaisesti.
Palvelu löytyy verkkosivuilta osoitteesta matkustusilmoitus.fi

Kansalaisuus

Suomen kansalaisuus ja monikansalaisuus

Suomen kansalaisuuslaki muuttui vuonna 2003. Merkittävin muutos uudessa kansalaisuuslaissa oli monikansalaisuuden (kaksoiskansalaisuuden) entistä laajempi hyväksyminen. Suomalainen ei enää menetä Suomen kansalaisuutta saadessaan toisen maan kansalaisuuden. Myöskään ulkomaalaisen, joka saa Suomen kansalaisuuden, ei tarvitse luopua aiemmasta kansalaisuudestaan.

Monikansalaisuuteen vaikuttaa toisen kansalaisuusvaltion lainsäädäntö

Toisen valtion lainsäädäntö vaikuttaa siihen, voiko henkilöllä olla nykyisen kansalaisuutensa lisäksi toinen kansalaisuus. Suomalainen voi pitää Suomen kansalaisuuden, jos monikansalaisuus hyväksytään siinä valtiossa, jonka kansalaisuuden hän saa. Samoin ulkomaalainen voi säilyttää aikaisemman kansalaisuutensa, jos hänen nykyisen kansalaisuusvaltionsa lainsäädäntö ei aseta estettä sille, että hän saa myös Suomen kansalaisuuden.

Italian viranomaisten mukaan Italian kansalaisuuden saanut entinen Suomen kansalainen, joka on saanut Suomen kansalaisuuden takaisin, ei menetä Italian kansalaisuuttaan. Lausunnon mukaan myös nykyiset Suomen kansalaiset voivat halutessaan hakea Italian kansalaisuutta menettämättä Suomen kansalaisuuttaan. Lisätietoja Italian kansalaisuuden hakemisesta saa suoraan Italian Sisäministeriöltä www.interno.it > temi > cittadinanza

Entinen Suomen kansalainen

Jos olet entinen Suomen kansalainen, saat Suomen kansalaisuuden takaisin ilmoituksesta. Myös alaikäinen huollossasi oleva lapsi saa samalla Suomen kansalaisuuden, jos hän on ilmoituksessasi kanssahakijana.

Jos haet ainoastaan alle 18-vuotiaalle lapsellesi Suomen kansalaisuutta (lapsi päähakija), hänen tulee olla entinen Suomen kansalainen. Lapsen ilmoituksen voi laittaa vireille ainoastaan lapsen huoltaja.

Et kuitenkaan voi saada Suomen kansalaisuutta takaisin ilmoituksella, jos olet menettänyt sen siksi, että olet antanut vääriä tietoja aikaisemmassa kansalaisuushakemuksessasi ja siten saanut kansalaisuutesi väärin perustein. Et voi saada Suomen kansalaisuutta takaisin ilmoituksella myöskään silloin, jos olet menettänyt sen isyyden kumoamisen perusteella.

Lisätietoa kansalaisuusilmoituksesta saat Maahanmuuttovirastosta.

Kansalaisuus suomalaisen miehen lapselle:

Lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden aina automaattisesti, jos äiti on Suomen kansalainen, tai jos lapsen isä on Suomen kansalainen ja avioliitossa lapsen ulkomaalaisen äidin kanssa. Uuden kansalaisuuslain myötä lapsella, jonka vanhemmat eivät ole lapsen syntyessä avioliitossa keskenään, on oikeus saada ilmoituksesta Suomen kansalaisuus suomalaiselta isältään, jos lapsi syntyy ulkomailla, ja isyys on vahvistettu.

Lisätietoja:

18-21-vuotiaat nuoret kaksoiskansalaiset

18-21-vuotias kaksoiskansalainen voi säilyttää Suomen kansalaisuuden, jos hänellä on riittävä yhteys Suomeen. Yhteys katsotaan riittäväksi, jos hän täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

- hän on syntynyt Suomessa ja hänen kotikuntansa on Suomessa 22 vuotta täyttäessään
- hän on asunut Suomessa tai muussa Pohjoismaassa yht. 7 vuotta ennen kuin täyttää 22 vuotta 
- hän on saanut 18-21-vuotiaana Suomen passin tai on suorittanut 18-21-vuotiaana Suomessa varusmies- tai siviilipalveluksen 
- hän on kirjallisesti ilmoittanut 18-21-vuotiaana Suomen edustustolle ulkomailla tai maistraatille Suomessa, että haluaa säilyttää Suomen kansalaisuuden. Kunniakonsulaatille ilmoitusta ei voi tehdä. Ilmoitus on vapaamuotoinen (suomeksi/ruotsiksi/englanniksi)  ja sen voi tehdä kirjeellä. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

- henkilön täydellinen nimi 
- henkilötunnus 
- ilmoittaa haluavansa säilyttää Suomen kansalaisuuden 
- kopio passista/henkilökortista (Italian/Suomen) 
- henkilön yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero)

Tämä ilmoitus on maksuton ja sen voi lähettää suoraan Suomen suurlähetystöön Via Lisbona 3, 00198 Rooma.

Lisätietoja:

Konsuliedustus Maltalla

Maltan Valletassa toimii Suomen kunniapääkonsulaatti. Kunniapääkonsulin tehtäviin kuuluu: avustaminen hätätapauksissa (sairaus, onnettomuus, rikos, etc.) ja rajoitetut notaaripalvelut (elossaolotodistus, allekirjoituksen oikeaksi todistaminen ja jäljennöksen oikeaksi todistaminen) sekä kansalaisten neuvonta.

Honorary Consulate General of Finland
63/64 Graham Street,
Sliema
SLM
1711 VALLETTA
MALTA
+356 213 437 90, +356 213 437 91,+356 213 437 92, +356 213 437 93

Kuolemantapaus

Kun suurlähetystö saa tiedon Suomen kansalaisen kuolemasta Italiassa tai Maltalla, tieto ilmoitetaan välittömästi ulkoministeriön konsuliasiainyksikköön. Paikallispoliisi välittää henkilökohtaisesti tiedon kuolemantapauksesta vainajan lähiomaiselle Suomessa mikäli lähiomainen ei ole matkalla mukana.

Pääsääntöisesti omaiset huolehtivat vainajan hautauksesta ja kotiuttamisesta Suomeen, mutta suurlähetystö voi auttaa tarvittaessa muissa kotiuttamiseen, hautaamiseen tai tuhkaamiseen liittyvissä toimissa. Mikäli vainajalla ei ole matkavakuutusta, omaiset vastaavat kaikista vainajan kotiuttamisesta tai muista toimenpiteistä aiheutuvista kuluista.

Italiassa tai Maltalla tapahtuneissa kuolemantapauksissa pyydetään ottamaan yhteyttä välittömästi joko Rooman suurlähetystöön puh. +39-06-852231, suurlähetystön Milanon toimipisteeseen puh. +39-02-25061474 tai ulkoministeriön konsulipäivystykseen puh. +358-9-1605 5555 .

Lapsen rekisteröinti Suomen väestötietojärjestelmään

Italiassa syntynyt Suomen kansalainen tulee rekisteröidä Suomen väestötietojärjestelmään. Tällöin lapsi merkitään Suomen väestötietojärjestelmään Suomen kansalaisena ja hän saa suomalaisen henkilötunnuksen. Rekisteröintiä varten tarvitaan seuraavat liitteet, jotka voi pyytää Italian paikallisilta rekisteriviranomaisilta (Anagrafe):

- monikielinen syntymätodistus josta käy ilmi vanhempien nimet ja joka on varustettu prefektuurista saatavalla apostillalla. Jos monikielistä todistusta ei ole mahdollista saada, alkuperäinen todistus on käännätettävä suomeksi/ruotsiksi/englanniksi virallisella kielenkääntäjällä.

- Jos kysymyksessä on avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi, tarvitaan syntymärekisteriote (italiaksi: atto integrale di nascita). Alkuperäinen todistus on varustettava apostille -leimalla (italiaksi: postilla) ja käännettävä suomeksi/ruotsiksi/englanniksi virallisella kielenkääntäjällä.

-  apostillalla varustettu kansalaisuustodistus Italian kansalaisuudesta (jos lapsi on myös Italian kansalainen). Todistus on käännätettävä suomeksi/ruotsiksi/englanniksi virallisella kielenkääntäjällä. Myös kopio lapselle hankitusta Italian passista/henkilökortista riittää todisteeksi Italian kansalaisuudesta.
 
- pdfIlmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta

Italiassa syntyneen Suomen kansalaisen rekisteröinnin Suomen väestötietojärjestelmään voi hoitaa toimittamalla asiakirjat suoraan maistraattiin. Asiakirjat voi toimittaa myös Rooman suurlähetystön tai suurlähetystön Milanon toimipisteen kautta.

Apostille-leima tulee hakea Prefetturan legalisointitoimistosta.
Kts. myös kohta Isyyden tunnustus .

Maltalla syntynyt Suomen kansalainen

Lapsen rekisteröintiä varten tarvitaan Maltan viranomaisten myöntämä englanninkielinen syntymätodistus, joka on varustettu apostilla-leimalla sekä lomake "Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta". Jos lapsella on jonkun toisen maan kansalaisuus, liitetään mukaan esim. kopion kyseisen maan passista. Asiakirjat voi lähettää suoraan maistraattiin Suomeen.

Löytötavarat

Edustustolle palautetut passit, henkilökortit ja ajokortit -eli viralliset asiakirjat- toimitetaan asiakirjan myöntäneelle viranomaiselle. Ei-viralliset asiakirjat sekä lompakot voidaan lähettää suoraan omistajalle, jos hänen yhteystietonsa ovat suurlähetystön tiedossa.

Matkustajavakuutus

Matkailijan kannattaa harkita ennen matkalle lähtöä sellaisen matkustajavakuutuksen ottamista, joka korvaa sairaanhoito- ja lääkekulut matkan aikana sekä vakavan sairastumisen sattuessa myös kotiinkuljetuksen Suomeen. Myös KELAlta haettava eurooppalainen sairaanhoitokortti kannattaa ottaa matkustaessa mukaan. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijalla on oikeus lääketieteellisistä syistä välttämättömän hoidon saamiseen oleskeltaessa tilapäisesti Italiassa. Sairastumisen aiheuttamasta matkan keskeytymisestä ja kotiuttamisesta aiheutuvat kulut voi kuitenkin korvata vain matkustajavakuutus.

Lisätietoja matkustajavakuutuksista voi saada vakuutusyhtiöiltä Suomesta.

Matkustustiedote

Maltan matkustustiedote

Italian matkustustiedote

Muutto

Suomen työministeriö on julkaissut  "Suomeen työhön"-esitteen, jossa on tietoa Suomeen muuttajalle.

Myös muuta hyödyllistä tietoa löytyy Työ- ja Elinkeinotoimistojen palvelusta sivuilta "työhön Suomeen".

Senioripaluumuuttajien opas Suomeen sekä muuta hyödyllistä tietoa löytyy myös Suomi-Seuran internet-sivuilta

Linkkejä Suomeen muuttoa suunnitteleville ulkomaalaisille:

Muuttoilmoitus/Osoitteen muutos

Muuttoilmoituslomakkeita voi tulostaa tästä pdfMuuttoilmoitus
Lisätietoja www.maistraatti.fi tai www.suomi.fi
Lomakkeita saa pyydettäessä suurlähetystöstä.

Muuttoilmoitusta ei voi tehdä ulkomailta puhelimitse. Täytetty muuttoilmoituslomake myös ulkomailla tapahtuneesta muutosta tulee palauttaa postitse tai faksitse joko suurlähetystöön tai suoraan Vaasan maistraatin Pietarsaaren palveluyksikköön, joka vastaanottaa ulkomailla tapahtuneet osoitteenmuutokset.

Huom. Italiassa tapahtuneista muutoista ei välity automaattisesti tietoa Suomen viranomaisille, joten myös niistä olisi tärkeää muistaa tehdä muuttoilmoitus. Tämä takaa esim. äänestysilmoituksen ja muun viranomaispostin saapumisen oikeaan osoitteeseen myös ulkomailla.

Muutettaessa ulkomailla osoitteesta toiseen uuden osoitteen voi ilmoittaa Suomeen maistraatille:

  • sähköisellä lomakkeella
  • täyttämällä lomakkeen, jonka voi tulostaa Suomi.fi-palvelusta
  • kirjeellä tai sähköpostilla, jossa on muuttajan nimi ja syntymäaika sekä uusi ja vanha osoite.

Lisätietoja saa maistraattien internet-sivuilta kohdasta Ohjeita ulkosuomalaisille.

Väestötietoilmoitukset

Muuttotavaroiden tuonti

Muuttotavaroiden tuonnista Suomeen saa tietoa Tullista.

Tullihallitus 
PL 512 
00101 Helsinki 
Puh. +358-20 391 100 
Fax. +358-20-492 1812

Osoitteenmuutos

Kts. kohta Muuttoilmoitus

Palveluhinnasto

Suurlähetystön hinnasto sen tarjoamista konsuli- ja muista palveluista löytyy tästä. Maksut perustuvat ulkoasiainministeriön asetukseen ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista ja sisäasiainministeriön asetukseen Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta.

Passiasiat


Italiassa passihakemuksia otetaan vastaan vain Suomen Rooman suurlähetystön konsulaatissa. Kunniakonsulaatit eivät voi ottaa vastaan passihakemuksia. Passihakemus on aina jätettävä henkilökohtaisesti. Sitä ei voi jättää postitse tai asiamiehen välityksellä. Passihakemuksen voit jättää asuinpaikasta riippumatta mihin tahansa toimivaltaiseen edustustoon tai Suomessa mille tahansa poliisilaitokselle.

Lisätietoja passiasioista

Passiasiat Maltalla:

Maltalla ei voi hakea Suomen passia. Lähin passiasioita hoitava Suomen edustusto on Roomassa.

Mikäli passi häviää tai umpeutuu Maltalla, on mahdollista hakea Maltan viranomaisilta tilapäistä EU-kansalaisille myönnettävää matkustusasiakirjaa (Emergency Travel Document, ETD) kotimatkaa tai passinhakumatkaa varten. ETD:n myöntää Malta passitoimisto ja se myönnetään vain yhtä matkaa varten. Tällaisissa tapauksissa tulee olla yhteydessä Rooman suurlähetystöön, missä neuvotaan asiassa eteenpäin

Rahanvälitys varkauden uhreille

Rooman suurlähetystö ja suurlähetystön Milanon toimipiste voivat avustaa tilapäisesti ulkomailla oleskelevia suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia neuvomalla nopeimman rahansiirtotien Suomesta Italiaan. Nopeimpia rahanvälityskeinoja ovat Western Union ja Moneygram, joiden kautta pystyy siirtämään rahaa reaaliajassa. Pankkien välityksellä rahansiirto on hitaampaa.

Western Unionin palvelunumero Italiassa: 800 789 124

Italiassa on yli 1 000 toimipaikkaa, joihin voi välittää rahaa Suomen toimipisteiden kautta. Asiakkaan tulee esittää poliisin tehdyn rikosilmoituksen ja tunnuskoodin lisäksi myös todistus henkilöllisyydestään. Lisäksi asiakkaan täytyy tietää kuka lähettää rahaa, paljonko rahaa on lähetetty ja mistä maasta raha tulee. Raha tulee lähettää vastaanottajan koko nimellä. Tunnuskoodin antaa puhelimitse Suomesta rahaa välittävä henkilö. Palvelunumerosta voi kysyä lähimmän toimipaikan osoitteen. Esimerkiksi Rooman keskustassa on mm. seuraavia toimipaikkoja:

Forex (Terminin rautatieaseman Galleriassa), Galleria centrale bin tai Via Marsala 54
Via Salaria 294 (500 m päässä suurlähetystöstä, avoinna ma-la klo 9-13 ja 15.30-20)

Western Unionin palvelunumero Suomessa 0800-523104, toimipisteitä voi hakea nettisivuilta;

Helsingissä esim: Matkahuolto, Kampin kauppakeskus, Helsinki

Suomessa Forex lähettää rahaa yhteistyössä Wester Unionin kanssa.

Forex Helsingissä: 
Rautatieasema/Asemahalli
Stockmann, 8 kerros, Mannerheimintie 1

Mikäli hädänalaisessa tilassa oleva henkilö ei onnistu saamaan varoja esim. Western Unionin tai Forexinkautta, varoja välitetään ja avustusasioita hoidetaan suurlähetystön aukioloaikoina. Hätätapauksista vastaa virka-aikoina suurlähetystön konsuliasiainosasto puh. +39-06-852231.

Moneygram Moneytransfer:

Suomessa toimipaikat löytyvät Moneygram. Toimipaikkoja Italiassa.

Lisätietoja: Kts. myös kohta varkaustapaukset Miten saada uusi passi varastetun tilalle kts. kohta Varastettu passi

Tulkit ja kielenkääntäjät

Italiassa toimivat tulkit ja kielenkääntäjät (suomi-italia-suomi):

Suomen Rooman suurlähetystöstä voi tarvittaessa tiedustella edustuston tuntemien Italiassa toimivien kääntäjien ja tulkkien nimiä.

Suomen suurlähetystö 
Via Lisbona 3 
00198 Roma 
puh. +39-06-852231 
fax. +39-06-854 0362 
sanomat.roo@formin.fi

Suomessa toimivia auktorisoituja kielenkääntäjiä ja tulkkeja

Opetushallituksen sivuilta löytyy auktorisoitujen kielenkääntäjien rekisteri tai tietoja voi hakea Suomen kääntäjien- ja tulkkien liiton sivuilta www.sktl.fi.

Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Voit tehdä ulkoministeriölle pyynnön hankkia virkatodistuksen, muita henkilöä koskevia asiakirjoja tai osoitetietoja Italiassa. Asiakirjan tai osoitetiedon hankkimisen on oltava perusteltua hakemuksen tehneen etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien toteutumiseksi.

Italiassa väestötietoja rekisteröidään asuinpaikkakunnittain, joten on tärkeää ilmoittaa tiedustelua koskeva paikkakunta ja asumisen ajankohta, jos tiedossa.

Italiaa koskevat virkatodistus- ja osoitetiedustelut tulee tehdä Ulkoministeriön kirjaamon kautta osoitteen kirjaamo.um@formin.fi. Lisätietoja ja tiedustelulomake löytyy Ulkoministeriön sivulta. Tietojen saaminen Italiasta saattaa kestää joitakin kuukausia.

Maltan viranomaiset eivät anna lainsäädäntöönsä “Data Protection Act 2001" vedoten tietoja Maltalla asuvista yksityishenkilöistä. Tietoja voidaan antaa ainoastaan poliisiviranomaisille suoraan, ei suurlähetystöille.

Suomessa asuvia henkilöitä koskevat osoitetiedustelut voi tehdä suoraan Helsingin maistraatille tai ko. henkilön kotipaikkakunnan maistraatille, jos se on tiedossa.

Maistraattien yhteystiedot: 
Helsingin maistraatti 
Albertinkatu 25 
PL 309 
00181 Helsinki 
puh. +358 29 55 39391
kirjaamo.helsinki@maistraatti.fi
www.maistraatti.fi

Vaalit

Suomessa järjestettävien vaalien (presidentinvaali, eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit sekä kunnallisvaalit) ennakkoäänestyksistä Italiassa vastaa suurlähetystö.

Italiassa tapahtuneista muutoista ei välity automaattisesti tietoa Suomen viranomaisille, joten niistä on tärkeää tehdä muuttoilmoitus. Tämä takaa äänestysilmoituksen ja muun viranomaispostin saapumisen oikeaan osoitteeseen myös ulkomailla.

Katso kohta Muuttoilmoitus .

Lisätietoa vaaleista:
www.vaalit.fi

Varkaustapaukset

Ilmoitus varkaudesta (it. denuncia) on tehtävä mahdollisimman nopeasti lähimmällä poliisiasemalla. Kannattaa ilmoittaa mahdollisimman tarkasti (vakuutustakin ajatellen), mitä kaikkea on anastettu, ainakin tärkeimmät asiat kuten passi, ajokortti, henkilökortti, kännykkä, kamera jne.

Pankkikortit on kuoletettava mahdollisimman pian: 
- koko Italian kattava ilmainen numero (24 h/vrk) 
800 822056 
- korttien katoamisilmoitukset Suomeen (24 h/vrk) +358-800-124 00

Myös mahdolliset suomalaiset matkapuhelinliittymät on pyrittävä sulkemaan mahdollisimman pian.

Telia (24 ore) +358-20-690 400
- Elisa/Saunalahti  (24 ore) +358-10-190 240 
- Dna +358-044-144044

Rooman keskustassa mm. seuraavat poliisiasemat "Stazione di Carabinieri":

  • Terminin päärautatieasema, Via Marsala 71
  • Via XXIV Maggio, 13 (Viminale:n alue)
  • Piazza Trinità Pellegrini (Piazza Farnesen alue)
  • Piazza Venezia, Via Vesare Battisti, 6

Keskuspoliisiasema eli Questura, Via Genova/Via San Vitale 15 (Via Nazionalen poikkikatu, hyvin lähellä metroasema Repubblicaa), puhuvat myös englantia.

Kannattaa pitää laukusta ja lompakosta hyvää huolta erityisesti julkisissa kulkuvälineissä. Etenkin turistien suosima bussilinja 64 päärautatieasemalta Vatikaaniin on ammattitaskuvarkaiden suosiossa, kuten myös metrolinja A välillä Stazione Termini -Ottaviano (San Pietro).

Verotus

Ulkomailla asuvien eläkeverotus

Suomen lainsäädännön mukaan Suomesta maksettavat eläkkeet voidaan verottaa Suomessa, vaikka eläkkeensaaja asuisi ulkomailla. Eläkkeen veroprosentti on sama kuin Suomessa asuvalla.

Lisätietoja Verohallituksen sivuilta

Tietoa Suomen verotusjärjestelmästä löytyy verohallinnon sivuilta: www.vero.fi

Valtakunnalliset palvelunumerot ma-pe klo 9-16.15: Kansainvälinen henkilöverotus +358-20-697 024 (soitettaessa ulkomailta).  
Perintö- ja lahjaverotus +358-20-697 018

Väestörekisterikeskuksen lomakkeita

Osoitteenmuutoslomake (suomi.fi-palvelusta)

pdfIlmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta

pdfIlmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta

pdfIlmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta

Väestörekisterimuutokset

Muutosten ilmoittaminen Suomen väestötietojärjestelmään

Edustusto välittää seuraavia tietoja väestötietojärjestelmään:

- ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta (kts. lapsen rekisteröinti
- ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta (kts. avioliitto
- ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta (kts. kuolemantapaukset
- ulkomailla tapahtuneet osoitteenmuutokset (kts. muuttoilmoitus
- Suomen kansalaisuuden menettäminen (kts. kansalaisuusasiat
- 18-21-vuotiaiden monikansalaisten ilmoitukset halustaan säilyttää Suomen kansalaisuus (kts. kansalaisuusasiat)

Tulosta

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Päivitetty 8.1.2019


© Suomen suurlähetystö, Rooma | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot