Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kriisitilanteet ja niihin varautuminen - Suomen suurlähetystö, Rooma : Palvelut : Kriisitilanteet

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Rooma

Ambasciata di Finlandia
Via Lisbona 3, 00198 Roma
Puh. +39-06-852 231
S-posti sanomat.roo@formin.fi
consulate.roo@formin.fi (Passit, oleskeluluvat, notaaritodistukset, konsuliasiat)
Italiano | Suomi | Svenska |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kriisitilanteet ja niihin varautuminen

Yleistä

Suuronnettomuuksien ja luonnonkatastrofien kaltaisissa kriisitilanteissa suurlähetystö avustaa vaaraan joutuneita Suomen kansalaisia ja pysyvästi Suomessa asuvia  ulkomaalaisia konsulipalvelulain mukaisesti.

Tehokkaan toiminnan turvaamiseksi suurlähetystöllä on olemassa Italiaa, San Marinoa ja Maltaa koskeva valmiussuunnitelma. Tämä tiivistelmä valmiussuunnitelmasta on tarkoitettu apuvälineeksi valmistauduttaessa mahdollisiin kriisitilanteisiin.

Italiassa asuu pysyvästi useita tuhansia suomalaisia, minkä lisäksi maassa vierailee vuosittain n. 200 000 valmis- tai omatoimimatkalaista. Maltalla pysyvästi asuvien suomalaisten määrä on joitakin kymmeniä. Italian, San Marinon ja Maltan viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien alueellaan olevien ihmisten, myös ulkomaalaisten turistien turvallisuudesta. Yksittäisissä ongelmatapauksissa suomalaiset voivat kääntyä paikallisen poliisin tai sosiaaliviranomaisten puoleen. Suurlähetystön virka-ajan ulkopuolella välitöntä apua tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti paivystys.um@formin.fi.

Ongelmien välttämiseksi suurlähetystö suosittelee matkavakuutuksen ottamista kaikille ulkomaille matkaaville. Kriisitilanteessa avustustoimintaa helpottaa myös, jos suurlähetystöllä on käytössään toimialueellaan asuvien ja sille matkustavien suomalaisten yhteystiedot. Voit jättää matkustusilmoituksen ulkoministeriölle tai edustustolle tekstiviestinä, mobiilipalveluna tai henkilötietolomakkeella.

Kriisitilanteet Italiassa

Italia on yleisesti ottaen turvallinen maa, missä suurimman riskin matkailijallekin muodostaa liikenne. Vakavien luonnonkatastrofien, suuronnettomuuksien tai terrorismin kaltaisia vakavia riskejä ei kuitenkaan voida kokonaan sulkea pois. Italian viranomaisten edellytykset toimia kriisitilanteessa ovat erittäin hyvät. Keskeisenä organisaationa toimii Protezione Civile, jonka toimintavalmius ja voimavarat ovat kansainvälistä huippuluokkaa.

Italiassa mahdollisia kriisitilanteita voivat olla:

Luonnonkatastrofit: Lähes koko Italia sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella. Maanjäristysten riski on suurin Sisilian etelä- ja itäosassa, Apenniinien vuorijonon kohdalla Calabriasta Umbriaan ulottuvalla alueella sekä Friulissa Slovenian rajan tuntumassa. Pienempiä maanjäristyksiä, jotka eivät aiheuta materiaalisia tai henkilövahinkoja, esiintyy eri puolilla Italiaa. Suuren maanjäristyksen mahdollisuutta ei voida sulkea pois myöskään seismisesti kaikkein aktiivisimpien alueiden ulkopuolella.

Manner-Euroopan ainoat aktiiviset tulivuoret, Vesuvius, Etna ja tulivuorisaari Stromboli, sijaitsevat Italiassa. Merenalaiset tulivuoret saattavat purkautuessaan synnyttää myös tsunamivaaran Tyrrhenanmeren ranta-alueilla Calabriassa, Sisiliassa ja Campaniassa.

Rankkasateiden aikana saattaa esiintyä tulvia. Vuoristoisilla alueilla rankkasateisiin liittyy myös maanvyöryjen riski. Talviaikaan Alpeilla ja Apenniineilla saattaa esiintyä lumivyöryjä.

Varsinkin kesäkaudella paikallinen turvallisuusriski ovat maastopalot, jotka voivat aiheuttaa ongelmia etenkin syrjäisissä kohteissa.

Suuronnettomuudet: Lentoliikenteen turvallisuus on Italiassa eurooppalaista tasoa, ja sama koskee meri- ja junaliikennettä. Maantieliikenne on Italiassa tilastollisesti Suomea vaarallisempaa. Palokuolemat ovat Italiassa tilastollisesti harvinaisempia kuin Suomessa, mutta suurten matkailijamäärien vuoksi hotellipalot muodostavat kuitenkin suuronnettomuusriskin. Sama koskee risteilyaluksella mahdollisesti sattuvaa tulipaloa.

Italia päätti kansanäänestyksellä luopua ydinvoimasta vuonna 1987. Suljetut reaktorit eivät muodosta merkittävää onnettomuusriskiä. Teollisuusonnettomuuksien riski on samaa luokkaa kuin muualla Euroopassa.

Poliittiset ja sotilaalliset riskit: Kotimainen terrorismi on ollut Italiassa 1980-luvun jälkeen vähäistä. Ulkomaisen terroristiryhmien iskun kohteeksi joutumisen uhka on olemassa. Katuväkivalta on Italiassa yleisesti ottaen harvinaista, mutta poliittiset mielenosoitukset voivat kehittyä väkivaltaisiksi. Matkailijoiden on siksi syytä välttää suuria joukkokokoontumisia.

Järjestäytynyt rikollisuus: Italiassa tapahtuu toisinaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä väkivallantekoja, mutta niiden muodostama riski maassa oleskeleville ulkomaalaisille on normaalisti hyvin pieni.

Tartuntataudit ja pandemiat: Italialla on WHO:n suositusten mukainen kansallinen pandemia­suunnitelma. Italian valmius pandemiatilanteiden hallintaan on kansainvälisesti katsottuna hyvä. Italialla on myös ajanmukainen väestön rokotusohjelma, jonka ansiosta useat aiemmin tavalliset tartuntataudit on käytännössä pystytty kitkemään pois kokonaan.

Muut elinympäristöön liittyvät, erityiset terveysriskit ovat melko pieniä. Helleaaltoihin on syytä varautua varsinkin lasten ja vanhusten kanssa. Elintarviketurvallisuus on yleisesti hyvä, vaikka varsinkaan hygieniasäädöksiä ei aina noudateta yhtä tarkasti kuin Suomessa.

Kriisitilanteet Maltalla ja San Marinossa

Maltalla mahdollisia kriisitilanteita voivat olla:

Suurimmat matkailijoita koskettavat riskit liittyvät liikenteeseen, joka on Maltalla tilastollisesti merkittävästi Suomea vaarallisempaa. Hotellipalon riski on turistikohteissa aina olemassa.

Malta sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, mutta tuntuvat maanjäristykset ovat harvinaisia. Rankkasateiden aikana saattaa esiintyä paikallisia tulvia ja maanvyöryjä. Kotimainen poliittinen tilanne on vakaa, eikä muodosta riskiä matkailijoille. Terrorismin riski on matala.

Paikallisviranomaisten toimintakyky on yleisesti ottaen hyvä. Maan pieni koko ja englannin kielen asema virallisena kielenä helpottavat toimintaa kriisitilanteessa.

San Marinossa mahdollisia kriisitilanteita voivat olla:

Luonnonkatastrofien, suuronnettomuuksien ja pandemioiden osalta San Marinoon pätee pitkälti sama riskianalyysi kuin Italiaan, jonka keskellä minivaltio sijaitsee. Poliittiset ja sotilaalliset riskit San Marinossa ovat hyvin matalia.

Toiminta kriisitilanteessa

Yksittäistä aluetta tai koko maata koskevan suuronnettomuuden uhatessa tai sellaisen tapahduttua toimi seuraavasti:

  • seuraa tiedotusvälineitä ja noudata sieltä tai viranomaisilta saamiasi ohjeita;
  • suurlähetystö tiedottaa tilanteesta verkkosivuillaan www.finlandia.it sekä Facebookissa www.facebook.com/AmbasciataFinlandiaRoma;
  • ulkoministeriön julkaisemat matkustustiedotteet on luettavissa edustuston verkkosivuilla sekä ulkoasiainministeriön sivuilla osoitteessa formin.finland.fi;
  • varaa vettä suuriin astioihin tai esim. kylpyammeeseen;
  • mikäli mahdollista, lähetä perheesi pois kriisialueelta ja poistu myös itse, mikäli läsnäolosi ei ole välttämätöntä;
  • järjestä omaisuutesi hoito poissaolosi ajaksi; tarkasta turvajärjestelyt;
  • rajoita liikkumista kodin ja työpaikan ulkopuolella.

Jokaisen tulisi varautumistoimenpiteenä itse ottaa selvää kotiaan ja/tai työpaikkaansa lähinnä sijaitsevasta väestönsuojasta ja toiminnassa olevista sairaaloista.

Suomen ulkoasiainministeriö saattaa antaa suurlähetystön esityksestä tai sen kanssa muutoin neuvoteltuaan suosituksen poistua kriisialueelta ja/tai ohjeen olla sinne matkustamatta. Näissäkin tapauksissa kukin henkilö itse tekee päätöksen ja myös kantaa vastuun sen seurauksista.

Suurlähetystön pyrkimyksenä on ennakoida tilanteita niin, ettei tarvetta laajaan yleisevakuointiin tulisi, vaan että kriisitilanteen uhatessa Suomen kansalaiset siirtyisivät omaehtoisesti ja rauhallisesti turvalliselle alueelle.

Turvallisuustilanteen edelleen huonontuessa voidaan kuitenkin joutua harkitsemaan suomalaisten evakuointia. Evakuointiin ryhdytään suurlähetystön ja ulkoasiainministeriön päätöksellä ja siihen osallistuminen on aina vapaaehtoista. Evakuointikohteesta (maan sisällä, naapurimaahan, kotimaahan) ja kuljetuksiin käytettävistä kulkuvälineistä päätetään tilanteen mukaisesti. Evakuoinnin tarkoituksena on henkilöiden turvallisuuden takaaminen – ei omaisuuden pelastaminen. Kukin huolehtii itse omaisuutensa hoitojärjestelyistä. Kotieläimiä ei evakuoida missään olosuhteissa. Ulkoasiainministeriö perii evakuointikustannukset evakuoiduilta jälkikäteen. Tätä varten evakuoitavien on ennen lähtöä allekirjoitettava takaisinmaksusitoumus.

Tulosta

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Päivitetty 23.11.2015


© Suomen suurlähetystö, Rooma | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot